Om os

Rømer Glas a|s

Rømer Glas a|s er et dansk firma, grundlagt i 1905 i Holstebro af Peter Rømer.

Efter hans død i 1928 overtog hans kone Severine firmaet.

I 1942 videreførte sønnen Svend Åge firmaet helt frem til 1978.

Hans ældste søn Peter Rømer var som faderen kommet i glarmesterlære som 14-årig og blev medejer i 1965. I 1979 blev broderen Ole Rømer også medejer, og i 1996 eneejer. Peter forlod dog ikke branchen helt, idet hans søn Poul Rømer etablerede glarmestervirksomheden Poul Rømer her i Holstebro.

I 2008 solgte Ole Rømer familievirksomheden til Jens Otto Damborg, da der ikke var nogle i familien som ønskede at overtage virksomheden.

Medarbejderbillede af Jens Otto Damborg, Adm. direktør

 

"Jeg bestræber mig på at videreføre firmaets gode mærkesager såsom høj kvalitet, service og levering til aftalt tid. 

Med min baggrund som håndværker og maskiningeniør, videreføres den tekniske vejledning som kunder med rette forventer af en glasleverandør."

- Jens Otto Damborg, Adm. direktør

Rømer Glas a|s er kendt for sin høje servicegrad, og den personlige kontakt til kunden er et væsentligt element i denne service.
Holdningen er, at det ikke kun skal dreje sig om kold forretning, hvor kunden blot er et nummer eller et navn, tværtimod sætter man det menneskelige i højsædet.

 Rømer Glas a|s har gennem mange år haft en stor og stabil kundekreds, og firmaet er på én gang både lokal og landsdækkende.

 

Links:

Du finder her under alle de relevante links inden for glas industrien:

 

Glasindustrien:
www.glasindustrien.dk

Glarmestelauget: 
www.glarmesterlauget.dk/