Lydruder

Bor du i et område hvor der er meget støj fra f.eks. trafik eller andet lignede kan det være en fordel at benytte lydruder.

Lydruder opbygges med en asymetrisk opbygning. F.eks. 6 mm og 4 mm glas med 15 mm profil vil resulterer i bedre støjdæmpning end 2x4 mm glas.
Hvis mellemrummet øges vil støjen blive reduceret yderligere.
Er dette ikke nok, kan der opnås en yderligere støjdæmpning ved at udskifte det ene glaslag til lamineret glas eller endnu bedre lamineret glas med lydfolie.